درس 1 : خنده ها و گریه های من

پیامبر (ص) : نگریستن مهربانانه یک پدر به فرزندش عبادت است .

                  هر که فرزندش را ببوسد خداوند برایش پاداشی ثبت می کند و هر کس فرزندانش راشادمان سازد در روز قیامت او را شادمان خواهد ساخت.   

درس 2 : شامگاه پاییزی

قرآن کریم : همانا برای شما در مطالعه حال چهارپایان و حیوانات اهلی عبرتی است که از شیر و گوشت و پوست خود به شما بهره می دهند و بسیاری منافع برای شما                  دارند و از گوشت و شیر آنها تناول می کنید.   

درس 3 : کودکی بر آب

قرآن کریم : الا بذکر ا... تطمئن القلوب

               آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرام می گیرد.   

درس 4 : امید من

قرآن کریم : لاییئس من روح ا... الا القوم الکافرون 

                از رحمت خدا ناامید نمی شوند مگر کافران.                  

درس 5 : همیشه با من

پیامبر (ص) :ان ا... و ملائکته یصلون علی الذین یصلون الصفوف الاول

                خدا و فرشتگانش بر کسانی که صفهای اول نماز جماعت را به هم پیوند می دهند درود می فرستند.

درس 6 : مساجد مسلمانان

امام صادق (ع) : هر کس مسجدی بسازد ، خداوند برای او خانه ای در بهشت می سازد .

درس 7 : سفر به یاد ماندنی

امام سجاد (ع) : ای ماه ، خدا تو را نشانی از نشان های ملک و علامتی از علامتهای سلطنت خود قرار داد و تو را به افزایش و نقصان و طلوع و غروب و نورانیت و                         خسوف مسخر خویش گردانید .   

 

 

درس 8 : روزی برای ...

امام صادق (ع) : حسن الجوار یعمر الدیار و یزید فی العمار

                   خوش همسایگی شهدا را آباد وعمرها را زیاد می کند . 

درس 9 : به جای دشنام

قرآن کریم : و لا تنابزو بالقب

                 یکدیگر را با لقب زشت نخوانید .

امام صادق (ع) : احفظ لسانک عن خبیث الکلام

                     زبان خویش را از بیان کلمات زشت و رکیک حفظ کن .    

درس 10 : به جای ....

امیر المومنین (ع) : ان الجهاد باب من ابواب الجنه فسحه ا... لخالصه اولیائه

                         جهاد یکی از درهای بهشت است که خداوند آن را برای دوستان خاص خود گشوده است .

درس 11 : امام و پرنده

امام رضا (ع) : خوردن گوشت جمیع حیوانات درنده و وحشی حرام است .

درس 12 : زنگ انشا

امام رضا (ع) : هر کس از دوستان من که حق مرا بشناسد و زیارتم کند ، روز قیامت اورا شفاعت خواهم کرد .

درس 13 : کودک شجاع

امام علی (ع) : الشجاعۀ عز حاضر ، الجبن زل ظاهر

                    شجاعت عزتی است آماده ، ترس زلتی اشکار .      

درس 14 : سحرگاه با شکوه

قران کریم : اقراء باسم ربک الذی خلق

                 بخوان به نام پروردگارت که افرید تو را   

 

 

درس15 : این دوستی ها ...

پیامبر (ص) : فمن عفی و اصلح فاجره علی ا...

                 هر کس دوستش را ببخشد و با او اشتی کند پاداشش را خدا می دهد .

درس 16 : برای دوست

قران کریم : و من الناس من یشری نفسه اتبعا مرضات ا...

                از مردم کسی هست که می فروشد جان خود را برای طلب خشنودی خدا          

درس 17 : رویاهای من

امام علی (ع): ارزوی دراز ، آخرت را از یاد می برد .

درس 18: دست های مادر

امام علی (ع) : بر الوالدین اکبر فریضه

                     بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی  نیکی به پدر و مادر است .

درس 19 : همسر فداکار

امام علی (ع) : حسن الصحبۀ لها فیصفو عیشک

                    با همسرت خوش رفتار باش تا زندگی ات با صفا گردد .

درس 20 : کسی که مرا می بیند

قران کریم : ان ا... سمیع علیم

                خدا شنوای داناست .

درس 21 : تصویر ماندگار

پیامبر (ص) : کشاورزی و درختکاری کنید . به خدا قسم ادمیزاد هیچ عملی حلالتر و پاکیزه تر از آن انجام نمی دهد .

درس 22 : آرزوی بزرگ من

اللهم یسر و لا تعسر سهل علینا یا رب العالمین

خدایا آسان کن و سخت نگردان بر ما ای پروردگار جهانیان .

 ارسال در تاريخ شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۰ توسط حسن عبدالهی

ابزار رایگان وبلاگ